• Gratis fles champagne
 • Luxe en schone limo's
 • Scherpe tarieven
 • Professionele chauffeurs

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De huurder en/of ondertekenaar van het contract is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
 2. De huurder is na reservering van een voertuig verplicht om alle openstaande rekeningen en/of extra kosten na ontvangst factuur per overboeking te betalen.
 3. Na bevestiging van de huurovereenkomst en betaling van de aanbetaling (factuur) is de limousine voor de huurder gereserveerd. Betaling van het voorschot van €50,00 per limousine dient te zijn voldaan 7 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als door partijen wordt overeengekomen. In geval van niet (tijdige) betaling blijft huurder automatisch in gebreke. Alle gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt worden om openstaande facturen te innen zijn voor rekening van de huurder.
 4. Het restantbedrag (factuur) wordt ofwel 14 dagen voor de opdracht op onze rekening gestort ofwel direct voor aanvang van de rit contant betaald. (indien afgesproken)
 5. De huurder is gerechtigd de tevoren afgesloten rit te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving. Indien de rit wordt geannuleerd 8 dagen na factuurdatum doch uiterlijk 1 maand voor de rit is huurder €50,00 reserveringskosten verschuldigd.
 6. Als de rit wordt geannuleerd korter dan 1 maand voor de rit doch uiterlijk 3 dagen voordat de rit plaatsvindt zal 50% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.
 7. Bij annulering wordt het voorschot niet terugbetaald. Indien het voorschot de annuleringskosten overschrijdt, ontvangt huurder een tegoedbon (1 kalenderjaar geldig) ter waarde van het overschrijdende bedrag.
 8. Indien annulering plaatsvindt op de dag voor aanvang van de opdracht is huurder 75 % verschuldigd van het factuurbedrag.
 9. Indien annulering plaatsvindt op de dag van of tijdens de rit, is huurder het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 10. De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra leveringen. Deze dienen onverwijld tijdens de rit of binnen 8 dagen te zijn voldaan.
 11. Vallei limousines is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers.
 12. Indien, door welke oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is over de door Vallei limousines geleverde diensten, dient deze klacht binnen 8 dagen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk ingediend te zijn bij Vallei limousines. Indien Vallei limousines niet binnen de tijdslimiet een klacht ontvangt, verklaart huurder volledig tevreden te zijn over de geleverde diensten. Wanneer er een klacht is gedeponeerd, geeft dat de huurder geen recht om de betaling op te schorten of te herroepen.
 13. Het is niet toegestaan om in de limousines te roken.
 14. Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties in de limousines te nuttigen.
 15. Binnen de voertuigen van Vallei limousines is drugsgebruik ten strengste verboden.
 16. Vallei limousines behoudt zich het recht personen te weigeren in voertuigen welke; in kennelijke staat van dronkenschap zijn, op welke manier dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken, in het bezit en/of onder invloed zijn van drugs of in het bezit zijn van wapens. De politie wordt in het laatst genoemde geval ingeschakeld.
 17. De genoemde prijzen en uren gelden van de overeengekomen garage tot de overeengekomen garage.
 18. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij inclusief nadrukkelijk is weergegeven. Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken gebeuren, gaat de huurder akkoord dat deze tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht:
  1. € 10,- Per gebroken glas
  2. € 275,- Reinigen en desinfecteren (bij vervuilen van interieur door misselijkheid en/of ongeautoriseerd roken in de limousines)
  3. € 225,- Reinigen en waxen (bij vervuilen van exterieur door misselijkheid)
  4. € 250,- Minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur
  5. € 100,- Minimaal bij iedere vorm van vandalisme waaronder het onnodig gebruik van noodluiken
  6. Dubbele kosten zullen in rekening worden gebracht bij verwijderen/ stelen van bovenstaande items uit de limousine
 19. Indien de betaling van de door ons geleverde (extra) diensten na 1 herinnering en twee aanmaningen achterwege blijft zijn we genoodzaakt incassodiensten in te schakelen.
 20. Vallei limousines is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor achtergelaten items in de wagens.
 21. Vallei limousines is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beschadiging en/of zoekraken van de door huurder meegebrachte voorwerpen.
 22. Indien door storingen en/of mankementen de limousine niet verder kan rijden, zal een door Vallei limousines aangewezen wagen de rit verder afmaken of zal de huurder gecompenseerd worden voor het restant van de rit.
 23. Indien door storingen en/of mankementen de gehuurde limousine niet inzetbaar is, zal door Vallei limousines een vergelijkbare limousine worden aangeboden.
 24. Vallei limousines is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.
 25. Vallei limousines garandeert dat de limousines constant worden gecheckt om de hoogste standaarden te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.
 26. Huurder accepteert al deze Algemene Voorwaarden bij ondertekening, bevestiging via e-mail, mondeling akkoord of (deel-)betaling van de ritovereenkomst

KvK: 30288142 BTW: 168555165B01 Rabobank: 126679789 www.vallei-limousines.nl

Ook een geweldige ervaring opdoen?

Blijf op de hoogte van onze aanbiedingen